Společný cílem vrcholného managementu společnosti POLMAR Otomotiv Tic. San. A.Ş. a všech jejích zaměstnanců je ve všech fázích navrhování výrobků, výrobních a servisních činností, v souladu s očekáváním a požadavky naší organizace, zaměstnanců a společnosti  zajistit dodržování požadavků systému environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho účinnost.

 

Pro dosažení tohoto cíle byly stanoveny následující zásady: 
 
  • Udržovat systém environmentálního managementu podporovaný vrcholovým vedením,  přijímaný, implementovaný a sledovaný všemi zaměstnanci, otevřený pro přezkoumání příslušnými stranami a průběžně zlepšovaný;
  • Plnit požadavky, zejména zákonné,  všech zákazníků a dalších spolupracujících organizací;
  • Kontrolovat a snižovat množství všech odpadů a jejich dopad na životní prostředí;
  • Minimalizovat spotřebu energie a dalších přírodních zdrojů podporou efektivního využívání a recyklace;

  • Zvýšit ekologickou citlivost všech našich zaměstnanců a dodavatelů školením a podporou jejich úsilí v tomto směru;
  • Při navrhování výrobků a procesů, během výrobního procesu a při všech činnostech tam, kde je to možné, využívat více recyklovaných surovin a technologií s menším dopadem na životní prostředí
All rights reserved. © 2017
Pill Digital
İptal bar_close.gif